Başlangıç ve Bitiş Tarihi
13.06.2014- 13.06.2014
Başlangıç ve Bitiş Saati
12:06- 12:06
Yer / Adres :
Web Adresi :
E-posta Adresi :
İlgili Kişi :
Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Materyal Paylaşımı ve Değerlendirme Toplantısına Katıldık.

Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Materyal Paylaşımı ve Değerlendirme Toplantısına Katıldık.

Yunus Emre Enstitüsü tarafından 10 Haziran 2014 tarihinde Ankara'da “Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Materyal Paylaşımı ve Değerlendirme” konulu istişare toplantısı gerçekleştirildi. Türkiye’deki üniversitelerin TÖMER müdürlerini biraya getiren toplantıya Merkez Müdür Vekilimiz Zahide OKUN katıldı. Toplantıda Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde yapılabilecek özgün projeler, mevcut materyallerin değerlendirilmesi, müfredat programının hazırlanması, ölçme ve değerlendirmede karşılaşılan sorunlar üzerine duruldu.