Başlangıç ve Bitiş Tarihi
18.03.2013- 18.03.2013
Başlangıç ve Bitiş Saati
12:03- 12:03
Yer / Adres :
Web Adresi :
E-posta Adresi :
İlgili Kişi :
Tömer Yeni Binasında Eğitim-Öğretime Başladı

Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi TÖMER'de dersler,  U şeklindeki sınıf düzeninde teknolojik araç-gereçlerle desteklenmiş öğrenme ortamında alanında uzman öğretim elemanları ile yapılmaktadır. U seklinde düzenlenmiş sınıflarda okutmanlarımız öğrencilerin çalışmalarını daha hızlı bir şekilde kontrol etmekte ayrıca öğrenciler hem tahtayı hem de öğreticiyi daha rahat bir şekilde görebilmektedirler.

İşitsel ve görsel araçlarla desteklenmiş dil sınıflarında okuma, dinleme, konuşma ve yazma etkinlikleri en verimli şekilde yapılmaktadır. ADANA BTÜTÖMER'de yabancı uyruklu üniversite öğrencilerine yönelik Türkçe öğretimi yanında üniversite bünyesinde çalışan yabancı  uyruklu öğretim üyelerine yönelik de kurslar düzenlenmektedir.

Temel, orta ve ileri düzeyi bitiren öğrencilerimize dil sertifikaları verilmektedir.