Başlangıç ve Bitiş Tarihi
07.11.2014- 07.11.2014
Başlangıç ve Bitiş Saati
12:11- 12:11
Yer / Adres :
Web Adresi :
E-posta Adresi :
İlgili Kişi :
Merkezimizde “Yabancılara Türkçe Öğretimi” semineri verildi.

 


İstanbul Üniversitesi Dil Merkezi Başkan Yardımcısı Dr. Fatma BÖLÜKBAŞ tarafından Merkezimizde “Yabancılara Türkçe Öğretimi”  semineri verildi. Avrupa Ortak Çerçeve Programı Dil Ölçütlerine göre ölçme ve değerlendirme, materyal geliştirme ve etkinliklerle dil öğretimi konularının ele alındığı programda, yabancı öğrencilerin Türkçe öğrenirken karşılaştıkları sorunlar ve çözüm önerileri üzerinde de duruldu.