ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİNİN AMAÇ VE FAALİYETLERİ

 1. Yurt içinde ve yurt dışında Türkçe öğretmek, Türkiye’yi ve Türk kültürünü tanıtmak amacıyla yurt içinde ve yurt dışında ilgili mevzuat hükümlerine göre birimler açmak,
 2. Türk dilini ikinci dil olarak öğrenmek isteyenlere seviye tespit sınavları uygulamak, bunların sonucuna göre öğrencilere öğretim programları düzenlemek ve program sonunda sertifika vermek,
 3. Türk dilini ikinci dil olarak öğrenen kişilere bu dili doğal ortamında kazandırmaya yönelik programlar düzenlemek
 4. Ulusal ve uluslararası ikili anlaşmalar çerçevesinde ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile Türkçe ve yabancı dillerin öğretimi konusunda çalışmalar yaparak ortak eğitim-öğretim, araştırma, uygulama ve yayın faaliyetlerinde bulunmak,
 5. Türk dilinin gelişim dönemleri üzerine araştırmalar yapmak ve merkezde bu konuda projeler üretmek,
 6. Yurt dışındaki üniversitelerin Türkoloji Bölümü öğrencilerine ve Türkiye’deki üniversitelerin Türkçe, Türk Dili ve Edebiyatı, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları, Halk Bilimi, Dil Bilimi ve Yabancı Diller Bölümleri son sınıf öğrencilerine ve mezunlarına mesleki tecrübeye yönelik uygulama programları düzenlemek, gerektiğinde bu çalışmalarla ilgili sertifikalar vermek,
 7. Türk dilinin konuşulmakta olduğu ülkelerdeki benzer araştırma ve uygulama merkezleriyle işbirliği sağlamak ve ortak etkinlikler düzenlemek, projeler yapmak,
 8. Türk dilinin öğretimi ile ilgili dilbilimsel çağdaş yöntem ve teknikleri araştırmak, geliştirmek ve bunları uygulayarak gözlem sonuçlarını kaydetmek,
 9. İhtiyaç durumunda Türk dili içerikli servis derslerini yürütmek,
 10. Yazılı ve sözlü anlatımda dil kullanımı hususunda karşılaşılan sorunları gidermeye; dilin daha doğru ve etkili kullanılmasını sağlamaya yönelik kurslar ve seminerler düzenlemek,
 11. Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri, önemi; mevcut ve gelecekte karşılaşabileceği sorunları konusunda ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılar düzenlemek ve bu sorunların çözümüne yönelik öneriler getirmek,
 12. Dilin en önemli kültür taşıyıcılarından biri olması özelliğinden hareketle, Türk dilinin öğretilmesi çalışmalarında Türk kültürünün, zengin tarihinin etkili yöntemlerle tanıtılması hususunun değerlendirilmesine dikkat çekmek,
 13. Türk dilinin doğru ve etkili kullanımının önemine dikkat çekmek için basın yayın organları ile işbirliği yapmak, ortak etkinlikler düzenlemek,
 14. İlköğretim, ortaöğretim ve üniversite öğrencilerinin yabancı dillerini veya diksiyon, okuma ve benzeri Türkçe dil becerilerini geliştirmeye yönelik sosyal ve kültürel destekli kurslar açmak.