Dr. Alev ÖNDER     Öğr. Gör. Beyza KOÇ
1781 1792
aonder@adanabtu.edu.tr bkoc@adanabtu.edu.tr
   
  Öğr.Gör. Hilal Gülben GEREK     Öğr. Gör. Nimet CEYLAN
1790 1793
gulben.gerek@adanabtu.edu.tr nceylan@adanabtu.edu.tr
   
  Dr. Kadir KAPLAN     Öğr. Gör. Selçuk MOĞUL
1797 1794
kkaplan@adanabtu.edu.tr smogul@adanabtu.edu.tr
   
  Öğr. Gör. Yunus Emre ÇEKİCİ     Öğr. Gör. Volkan KURT
1789  
yecekici@adanabtu.edu.tr vkurt@adanabtu.edu.tr