MİSYON

Türkçenin öğretilmesi ve öğrenilmesinde çağdaş program, yöntem ve tekniklerin kullanıldığı bir dil öğrenme merkezi olmaktır. Sürekli kendini geliştiren ve yenileyen bir kurum olma özelliği ile yurt içi ve yurt dışında dil eğitimi almak isteyen kişilere etkin bir öğrenme ortamı sunmaktır.