UYGULAMA

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi TÖMER''de dersler,U şeklindeki sınıf düzeninde teknolojik araç-gereçlerle desteklenmiş öğrenme ortamında alanında uzman öğretim elemanları ile yapılmaktadır. U seklinde düzenlenmiş sınıflarda okutmanlarımız öğrencilerin çalışmalarını daha hızlı bir şekilde kontrol etmekte ayrıca öğrenciler hem tahtayı hem de öğreticiyi daha rahat bir şekilde görebilmektedirler.


İşitsel ve görsel araçlarla desteklenmiş dil sınıflarında okuma, dinleme, konuşma ve yazma etkinlikleri en verimli şekilde yapılmaktadır.

Temel, orta ve ileri düzeyi bitiren öğrencilerimize dil sertifikaları verilmektedir.