VİZYON

Türkçe öğretiminde çağın gereklerine uygun program, yöntem ve teknikler ışığında hizmet vererek Türkiye’nin önde gelen Türkçe öğretim merkezlerinden biri olmaktır. Türkçe bilgi ve becerilerinin etkin olarak kazandırılması ve pekiştirilmesi için gerekli öğrenme ortamlarını oluşturmak, dil öğretimi konusunda araştırma ve uygulamalar yapmak, yayınlar hazırlamaktır.